مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با هدف «پژوهش در زمینه های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی» با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و ساختار چهار گروه مطالعات آینده‌نگر، مطالعات اجتماعی، مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد. پژوهشکده دارای کمیسیون دائمی و هیئت امنای مستقل است؛ اساتید و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، کشور مهمترین منبع تولید آثار علمی و پژوهشی پژوهشکده است. شورای پژوهشکده، مهمترین رکن تصمیم‌گیری پژوهشی پژوهشکده است که متشکل از ۹ تا ۱۱ عضو (با حداقل دو عضو بیرونی) است. جشنواره بین‌المللی فارابی نیز یکی دیگر از بخش‌های پژوهشکده است که ساختار علمی و اداری خاص خود را دارد.
در تاریخ ۰۱/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ با تبدیل ساختار و ارتقای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به مؤسسه، علاوه بر چهار گروه پژوهشی پیشین که داری موافقت قطعی هستند برای گروه‌های جدید مطالعات علم و فناوری و مطالعات ارتباطات و فضای مجازی برای مدت دو سال موافقت اصولی اخذ شد.
پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه: /http://iscs.ac.ir

فهرست